کارگر

مدیریت :

رضا کارگر
تبریز شهرک باغمیشه نرسیده به خانه چوبی

خدمات نظافتی

9148021676

روزهای عادی:

10صبح تا 22شب

روزهای تعطیل:

10صبح تا 22شب

توضیحات :

شستشوی انواع مبلمان در منزل و محل کار قبول سفارش شستشوی انواع فرش و موکت