پردیس

مدیریت :

همتی
یاغچیان خیابان نور

پارچه سرا

9142400917

روزهای عادی:

۱۰ صبح تا ۲:۳۰ ظهر – ۵:۳۰ عصر تا ۹:۳۰ شب

روزهای تعطیل:

توضیحات :

پارچه سرای پردیس جهیزیه عروس حوله پتو چادری نماز ترمه رو تختی رو فرشی خدمات خیاطی