موسوی

مدیریت :

موسوی
ولیعصر خیابان خوابگاه نرسیده به فلکه تختی

خانه و اشپزخانه

9144118198

روزهای عادی:

۹ صبح تا ۲ ظهر – ۵ عصر تا ۹ شب

روزهای تعطیل:

تعطیل می باشد

توضیحات :

بازرگانی‌ موسوی هود گاز سینک شیر آلات