لوکس

مدیریت :

حسین صبحی
فلکه یاغچیان اول خیابان نصر

خدمات منازل

9146163902

روزهای عادی:

۱۰ صبح تا ۹ شب

روزهای تعطیل:

۱۰ صبح تا ۹ شب

توضیحات :

سمساری‌و روکوبی لوکس لوازم خانگی دست دوم و‌کار کرده – فرش – یخچال – تلویزیون روکوبی انواع مبل راحتی و سلطنتی لوکس تعمیرات مبل استیل و نیمه استیل پذیرفته می شود