غریبی

مدیریت :

غریبی
شهرک باغمیشه، شیت ۴ ، جنب میثاق ۸

خدمات ساختمانی

9149059797

روزهای عادی:

۱۰صبح الی ۱۰شب

روزهای تعطیل:

۱۰صبح الی ۱۰شب

توضیحات :

سمساری و امانت فروشی غریبی خرید و فروش لوازم منزل و اداری نو و دست دوم