صالحی

مدیریت :

صالحی تبریزی
کوی ولیعصر خیابان خوابگاه، روبروی نمایشگاه نیکران خودرو

خدمات ساختمانی

4133335501

روزهای عادی:

۹صبح تا ۸شب

روزهای تعطیل:

تعطیل می باشد

توضیحات :

گالری اصغر صالحی تبریزی نمایندگی فروش کاشی فیروزه نمایندگی فروش کاشی زئوس