صالحی

مدیریت :

اصغر صالحی تبریزی
ولیعصر، خیابان خوابگاه، روبروی نمایشگاه نیکران خودرو

خدمات ساختمانی

4133312342

روزهای عادی:

۸صبح تا ۸شب

روزهای تعطیل:

تعطیل می باشد

توضیحات :

گالری صالحی نمایندگی فروش کاشی تبریز و کرابن سرامیک تبریز