بیمه ایران

مدیریت :

بابک حمامچی
شهرک باغمیشه، خیابان میثاق، نبش میثاق ۷

بیمه

9143111244

روزهای عادی:

۸:۳۰صبح الی ۲ظهر – ۵عصر تا ۹شب

روزهای تعطیل:

0

توضیحات :

بیمه ایران نمایندگی حمامچی کد نمایندگی ۳۵۶۸۰ صدور انواع بیمه نامه های شخص ثالث، بدنه اتومبیل، عمر و زندگی، آتش سوزی، باربری، مسئولیت، مهندسی تلفن: ۰۴۱۳۶۶۸۰۲۴۹ – ۰۴۱۳۶۶۱۱۰۵۳