طرح نقره ای
♣ تولید محتوای صفحه اینستاگرام ( پست ، استوری ، قالب کلی و …) به صورت کاملا اختصاصی توسط تیم مجرب طراحی گرافیک، حداقل ۶۰ استوری و ۳۰  پست در ماه
♣ تامین امنیت صفحه اینستاگرام و رعایت اصول استاندارد جهت افزایش مخاطب و بازدید کلی توسط تیم حرفه ای در زمینه شبکه  های مجازی و امنیت
♣عکاسی اختصاصی از محیط و یا محصولات ارائه شونده حداقل ۴۵ عدد عکاسی
♣ تیزر و ویدئو موشن اختصاصی از خدمات ارائه شونده مشتری ، توسط موشن کار حرفه ای سه بار در طول ماه
نمونه کارها

سفارش دهنده: